Top training & coaching

Waarom Top training & coaching voor de agrarische sector?

Dat ik mij met Top training & coaching in het bijzonder richt op familiebedrijven en mij daarbinnen weer gespecialiseerd heb in de agrarische sector en de tuinbouw komt waarschijnlijk wel door mijn eigen ‘roots’.

Familiebedrijf Van den Top

Ik ben geboren en getogen op een gemengd veeteeltbedrijf. Ik ken daarom het spanningsveld tussen familie en familiebedrijf. Mijn opa heeft met behulp van zijn vader de boerderij in de jaren dertig van de vorige eeuw gebouwd. Mijn vader heeft de boerderij overgenomen van zijn vader. Mijn zus is nu eigenaar van de boerderij. Daar ben ik trots op. Onze boerderij, ons familiebedrijf, bestaat nog. Mijn zus draagt hiermee een grote verantwoordelijkheid.

Mijn interesse

Gerda van den Top

Gerda van den Top

Mijn interesse gaat uit naar alles wat groeit en bloeit. Ik heb na de HAS-studierichting Tuinbouw en Post HBO-bedrijfskunde diverse jaren gewerkt in de sierteeltsector als manager (Kenia), productmanager (Bloemenveiling Grubbenvorst) en accountmanager (Bemiddelingsbureau Snijbloemen, Bloemenveiling Holland). In 1998 begon ik als coach en trainer en vanaf 2003 als zelfstandige. Om dat te kunnen doen, heb ik diverse studies gevolgd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en communicatie, teamontwikkeling en verandermanagement.

Trainer en coach voor agrarische bedrijven

Als vanzelf kwam ik vaak terecht op bedrijven in de agrarische sector met name op tuinbouwbedrijven. De no-nonsense mentaliteit in die sectoren past bij mij. Trots, traditie en innovatie staan nog steeds hoog in het vaandel. Men is eerlijk en rechtstreeks. Dat is niet het type mens dat zit te wachten op een ‘betweter’ aan de zijlijn.

Ik sta dan ook absoluut niet met ‘opgeheven vinger’ tegenover u, maar ik sta naast u. Ik luister en kan meevoelen met het hele systeem. Ik spreek de taal en sluit gemakkelijk aan. Ik geniet als ik een bedrijf binnenstap. Elk bedrijf en elke familie heeft een bepaalde cultuur. Zeker bij familiebedrijven is vaak helder te zien hoe de familiecultuur van de oprichter/ondernemer gelijk is aan de bedrijfscultuur. Mijn specialisatie is de bedrijfscultuur te plaatsen naast de familiecultuur.