Teamcoaching

Teamcoaching voor het familiebedrijf

Bij teamcoaching draait het allemaal om ‘beter samenwerken’. Bij een familiebedrijf gaan familiebanden en zakelijke verhoudingen vaak hand in hand. Wanneer een familie in staat is (ook) binnen het bedrijf samen de juiste weg te vinden, dan is de continuïteit van het familiebedrijf vrijwel een zekerheid. Het goed kunnen samenwerken is een van de belangrijkste ingrediënten voor succes van het bedrijf, maar ook een noodzakelijk ingrediënt om de goede familiebanden te bewaren.

Teamcoaching voor het familiebedrijf – hoe werkt het?

Bij teamcoaching wordt eerst in kaart gebracht waar u naartoe wilt met uw team. Vervolgens ga ik samen met de betrokkenen ‘op onderzoek uit’ hoe wij het gestelde doel kunnen bereiken. Ik werk daarbij op het snijvlak van het persoonlijke en het organisatievraagstuk. Ik kijk systemisch, in het hier en nu. Daarbij stel ik ook de zaken die ‘lastig liggen’ aan de orde. Ik begeleid mensen de pijnlijke, moeilijke zaken onder ogen te zien en geef hen richtlijnen hoe zij hiermee kunnen omgaan. Ik luister naar de vraag en bij elke vraag koppel ik het bedrijfssysteem naast het familiesysteem. Soms is er sprake van verstrikkingen in het bedrijf, die eigenlijk horen bij de familie.

Teamcoaching – voor wie?

Teamcoaching is een constructieve manier om de samenwerking binnen een familiebedrijf te bevorderen of te herstellen. In vertrouwen. In veiligheid. In openheid. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van situaties / vraagstukken waarvoor teamcoaching de ideale manier is om weer samen met het team vooruit te kunnen.

  • Heeft u de wens om uw team met meer mogelijkheden, resultaat en plezier te laten samenwerken? Ik geef u inzicht in hoe u zonder ‘te duwen en te trekken’ uw team weer in beweging krijgt. Het meetbare resultaat is dat uw team weer met plezier samenwerkt en u met veel meer vrijheid invulling kunt geven aan uw rol.
  • Hoe zorgt u binnen uw managementteam voor slagvaardigheid en resultaatgerichtheid?
  • Hoe realiseert u een samenbundeling van krachten in uw team en op alle niveaus in de organisatie?
  • Wat zijn haalbare doelstellingen en hoe krijgen wij het voor elkaar dat ieder teamlid daarachter staat?
  • Hoe zorgen we voor een gezonde interne dynamiek zodat we ons gezamenlijk kunnen richten op onze klanten?
  • Wat kunnen we met elkaar verbeteren opdat de zaak gaat draaien en de mensen en de cijfers tot bloei komen?

Op welk gebied wilt u de samenwerking verbeteren? Neemt u voor meer informatie over teamcoaching contact met mij op.