Organisatieopstellingen

Organisaties zijn complex. Familiebedrijven zijn misschien nog wel complexer. We stuiten vaak op onverklaarbare, hardnekkig terugkerende symptomen en patronen, die in feite de gewenste koers in de weg staan. Rationeel klopt het allemaal wel. Maar wat speelt er terzijde? Wat bevindt zich ónder de zichtbare ijsberg?

Een organisatieopstelling verschaft in korte tijd een duidelijke diagnose. Het kan enorm verhelderend zijn om eens ‘systemisch’ naar uw eigen familiebedrijf te kijken. Betrokken, maar toch van een afstand. Een combinatie van een organisatieopstelling en een familieopstelling geeft u inzicht in de ontstane situatie en wijst u daardoor direct de weg naar de oplossing.

Organisatieopstellingen – de basisprincipes

Organisatieopstellingen zijn gebaseerd op de basisprincipes van Bert Hellinger:

Binding: ieder mens binnen een systeem heeft een ‘eigen positie binnen de club’ en heeft recht op erkenning.

Ordening: er is altijd sprake van een ordening binnen elk systeem volgens criteria als anciënniteit, verantwoordelijkheid en competentie.

Balans: er moet balans zijn in de energie die je erin stopt en wat je daarvoor terugkrijgt.

Wanneer er ergens iets ‘scheef zit’ in een van deze drie uitgangspunten, dan heeft dat invloed op de werking van het systeem als geheel. Anders gezegd: er ontstaat ‘gedoe’ met meestal als gevolg een onplezierige ‘situatie’. In een opstelling ga ik met de groep aan de hand van de ontstane ‘situatie’ op zoek naar het punt wat de oorzaak was van het ‘gedoe’. Zijn wij bij dat punt aangekomen, dan gaan we daarmee aan het werk, zodat de energie in het systeem weer gaat stromen. Dit kan zelfs positieve gevolgen hebben voor de familieleden die niet bij de opstelling aanwezig zijn.

Meer weten over hoe uw familie werkt?

Neem gerust eens contact op met mij als u meer informatie wilt over opstellingen en de verschillende manieren waarop deze vormgegeven kunnen worden.

“Ik ben onder de indruk met hoeveel rust, inzicht en gedrevenheid Gerda onze familieopstelling begeleidde. Vooral het meegaan op wat er kwam en hier de aandacht en tijd voor nemen heb ik als zeer prettig ervaren. Het is bij een familieopstelling nooit te zeggen hoe deze zal verlopen en de ruimte die Gerda ons gaf zorgde voor vertrouwen en de juiste interacties en emoties. Alles mocht er zijn. Na thuiskomst voelde ik mij meer ‘heel’, warm en van binnen, rustiger. Gerda heeft een prima inzicht in het proces en begeleidt dit met een mooie zachtheid. Gerda, dank je wel.” Angelique Nossent

“In de 2 keer dat ik een familieopstelling met Gerda heb gedaan heb ik de ervaring dat zij dit op een hele integere en professionele manier doet. Ze neemt de tijd, heeft aandacht en durft stappen te zetten, waardoor er een sfeer van vertrouwen ontstaat. Hierdoor is er ruimte en worden werkelijke en ware gevoelens zichtbaar.” Conne van den Ende

Gerda, bedankt voor de interessante en zeer inzicht gevende workshop!! Ik kom zeker bij je terug.