Conflictcoaching

Het bijzondere aan ‘familie in bedrijf’ is wel dat de participerende familieleden een combinatie van rolpatronen hebben. Het is namelijk heel goed mogelijk dat één persoon baas, echtgenoot, eigenaar, vader en zoon tegelijk is. Deze combinatie van rolpatronen binnen één persoon, waar mensen in een familiebedrijf nu eenmaal mee te maken hebben, kan voor conflicten zorgen. Dat roept allerlei vragen op: in welke mate moeten we het familiesysteem gescheiden houden van de organisatie? Hoe lossen we conflicten in een familiebedrijf op? Welk systeem heeft voorrang?

Een conflict?! Wij? Nee, hoor!

Mensen moeten vaak een drempel over voordat zij conflicten bespreekbaar durven te maken. Conflicten op tafel leggen gebeurt daarom niet vaak. Het lijkt taboe om emotie te laten zien, zeker op de werkvloer. Maar een onbesproken conflict levert veel onderhuidse spanningen op. Situaties waarin mensen zich onprettig voelen. Dat heeft uiteindelijk zijn uitwerking op het hele team. Een ‘open conflict’ klaart de lucht weer. Daarbij levert het de ‘partners’ in het conflict wijze lessen op, waardoor nieuwe conflicten in de toekomst vermeden worden.

Conflictcoaching – hoe werkt het?

Conflictcoaching bestaat altijd uit een aantal gezamenlijke en individuele sessies. Conflicten komen voort uit individuele problemen. Het is daarom zinvol dat beide deelnemers zicht krijgen op hun eigen behoeften, pijn, angsten en grenzen. Tijdens de sessies ontdekken de betrokkenen welke ‘strategieën’ zij gebruiken om ongewenste gevoelens niet te hoeven voelen. Vaak werken deze ‘strategieën’ voor de ander namelijk als een spreekwoordelijke rode lap op een stier… Wanneer beide individuen hierover meer helderheid hebben en bereid zijn daarop te letten, ontstaat er meer veiligheid en vertrouwen om een hechte samenwerking aan te gaan.

Voorbeeld conflict coachingstraject:

“Ik heb twee medewerkers die nauw met elkaar moeten samenwerken, maar over alles ruzie maken. Hun verhouding verziekt de totale sfeer op de afdeling. Ik heb al diverse keren met ze om de tafel gezeten, maar de sfeer wordt alleen maar slechter. Kan jij ervoor zorgen dat ze weer gaan samenwerken?”

Tijdens het evaluatiegesprek een half jaar na afronding van het traject vertelde de bedrijfsleider het volgende:

“Ik snap nog steeds niet wat er gebeurd is. Drie jaar ben ik met deze twee mannen aan het worstelen geweest en nu is er niets meer aan de hand. Wat zeg ik?! Ze vullen elkaar aan, ze wisselen informatie goed uit en ze trekken er samen aan!”

Heeft u een conflict?

Wacht dan niet te lang om dit bespreekbaar te maken. Ziet u er tegenop om dit samen op te pakken, bel dan voor het maken van een afspraak met mij voor een conflictcoachingstraject.