Trainingen

Vaardigheidstrainingen voor het familiebedrijf

Bij een vaardigheidstraining gaat het in regel om ‘dingen anders gaan doen’ en/of ‘andere dingen doen’. Efficiënter. Effectiever. Een vaardigheidstraining is een middel en het gaat altijd om het realiseren van een meetbaar resultaat. Een vaardigheidstraining kan betrekking hebben op zeer uiteenlopende zaken die spelen binnen een familiebedrijf. Onderlinge communicatie, het zelfstandiger gaan werken van medewerkers, cultuur- en/of taalverschillen overbruggen tussen medewerkers, functioneringsgesprekken voeren, enzovoorts.

Iedere vaardigheidstraining is verschillend, maar er is altijd één overeenkomst: een meetbaar eindresultaat. Anders gezegd: wat wilt u verbeteren? Uw omzet? Klanttevredenheid? Medewerkertevredenheid? Er zijn voorbeelden te over. Elke vaardigheidstraining wordt daarom aangepast aan uw doelstellingen en/of aan de individuele leerdoelen van de betrokkenen. Als het meetbare einddoel helder is, wordt gedurende het traject van de vaardigheidstraining duidelijk hoe u en uw team dat doel kunnen verwezenlijken. Maar ook staan wij stil bij waarom het tot nu toe nog niet gelukt is dat doel te bereiken.

Vaardigheidstraining – hoe werkt het?

In een vaardigheidstraining wordt inzichtelijk gemaakt welk ‘nieuw gedrag’ nodig is om het doel te bereiken. En wat dit vraagt voor het bijstellen van de ‘spelregels’ – de geschreven én de ongeschreven spelregels van ‘zo doen we dat hier’. Op basis daarvan stel ik een maatwerk training samen, waarbij ik altijd concrete praktijkervaringen koppel aan theorie en modellen. Daardoor wordt het geleerde gemakkelijk in de praktijk toegepast. Het accent ligt op veel (zelf) doen, korte stukjes relevante theorie, hoog tempo, discussies en handige tips.

Welke vaardigheidstrainingen verzorgt Top training & coaching?

Een aantal veel voorkomende vaardigheidstrainingen is:

Praktisch leidinggeven – het doel van deze training is het zelfvertrouwen van uw leidinggevenden te vergroten, waardoor zij krachtiger en met meer plezier leiding geven aan uw team. Dat bereik ik door hen enerzijds meer instrumenten in handen te geven, zodat in de praktijk een betere invulling kan worden gegeven aan de leidinggevende rol. Leidinggeven is immers een vak waarbij goed gereedschap onontbeerlijk is. Anderzijds geef ik de deelnemers inzicht in hoe zij de leidinggevende rol uitvoeren en hoe zij dat kunnen verbeteren.

Commerciële vaardigheden – hoe krijgt u uw klant nu in beweging, zonder een ‘kil trucje’ toe te passen? U ontdekt het tijdens deze training. U leert echt te kijken en te luisteren naar uw klanten. Hierdoor bent u beter in staat in te spelen op wat zij werkelijk van u verwachten. Kort samengevat: een bijzonder nuttige training, want trucjes… die werken helaas niet.

Persoonlijke communicatie – bij deze vaardigheidstraining ligt de nadruk op bewustwording van het effect van de eigen wijze van communicatie. Na het volgen van deze training weet u waar uw kwaliteiten liggen en wat uw valkuilen zijn en kunt u ervoor kiezen daar niet meer in te trappen. Een verfrissende training, waarbij u het geleerde direct in de praktijk kunt toepassen!

Zoals gezegd, betreffen vaardigheidstrainingen altijd maatwerk. Neem daarom gerust contact met mij op, wanneer u meer wilt weten over dit onderwerp.

Een aantal terugkoppelingen van klanten over vaardigheidstrainingen wil ik u niet onthouden…ervaringen deelnemers